UI / Ux Tasarımı - AppLogist Bilişim Teknolojileri

UI / Ux Tasarımı

UI / UX Tasarımı Nedir?

Dijital pazarlama alanında yıllar içerisinde müthiş bir gelişim ve ilerleme kaydedilmesi, bu alanda kullanıcıların kullanımı konusunda kolaylıklar ve yenilikler sağlanması için de yeni çalışma alanları geliştirmesini sağlamıştır. UI / UX tasarımı da bu alanda kullanım koşullarının geliştirilmesinde çok büyük etki göstermektedir.
Bu iki tasarım süreci birbiriyle oldukça bağlantılı olsalar da, tek başlarına değerlendirildiklerinde farklı deneyimleri temsil eder. UI tasarımı İngilizce “User Interface” anlamına gelmekte, UX tasarımı ise “User Experience” anlamını taşımaktadır. UX tasarım kısmında kullanıcıların memnun olabileceği, ilgisini çekebilecek ve mevcut ilgisinin uzun zamanlar sürebileceği bir deneyim oluşturuması hedeflenirken bunun devamında UI kısmında da bu deneyimin kullanıcıya geçirilen yaratıcılıktan memnun kalması hedeflenmektedir.
UI / UX tasarımı hizmeti bir markanın geliştirmek istediği tasarımları müşterilerine her bakımdan eksiksiz ve memnuniyet oluşturması amacıyla alınacak profesyonel hizmetlerdendir. Bu tasarımlar firmaların bünyesinde yer alan profesyonel UI / UX tasarımcıları ve bu alanda bilgi sahibi olan ekiplerce oluşturulur. Tüm kullanıcılar tarafından beğenilerek sorunsuz bir şekilde kullanılması amaçlanır.

UI / UX Tasarımı Farkı Nedir?

UI tasarımı ve UX tasarımı arasındaki en büyük fark; UX tasarımında bilimsel ve teknik metotlara başvurulurken UI tasarımındadurum biraz daha yaratıcı hayal gücüne kalmaktadır. Yani UX tasarımında bir tasarımın oluşturulması için gereken veriler bir araya getirilip analiz edildikten sonra harekete geçilirken UI tasarımındabir tasarımın ortaya çıkartılması için belirli direktifler ortaya koyularak kullanıcı arayüzü oluşturulur.
Bahsettiğimiz farklarda tasarımcıların geri kalmamaları için her daim kendi yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Tasarımların daha başarılı olması için kullanıcı deneyimi noktasındaki yenilikleri her zaman yakından takip ederler.

UX Tasarımı Nasıl Yapılır?

UX tasarmı süreç açısından UI tasarımlardan önce yer alır. Bunun anlamı, UI tasarımında oluşturulacak ara yüzün kullanıcıya ne şekilde gösterileceği belirlenirken UX tasarımda oluşturulan tasarımın bir etkileşim oranına sahip olması için çalışmalar yapılır. UX tasarımcıları güçlü bir problem çözücü yeteneğe sahip olmak durumundadırlar. Tasarımlarda kullanıcıların hoşuna gitmeyen kısımları teknolojik olarak en iyi ve en sürdürülebilir sistemle geliştirmenin yollarını bilmekle yükümlüdürler. Markanın hedef kitlesinin kullanıcı deneyimlerini iyi bir şekilde analiz ederek geliştirilen tüm ara yüzlerin beklentileri karşılaması hedeflenmektedir. Başarılı bir UX çalışması sonucunda marka daha yüksek bir rekabet gücüne sahip olarak uzun süreli müşteri bağlılığı elde edilebilir.

UI Tasarımı Nasıl Yapılır?

UI tasarımı bir markaya dair geliştirilirken markanın kurumsal kimliği göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Web sitesindede yer alan şemalar, gridler, renk skalası, içerik deneyimi gibi unsurlar UI tasarımların kapsamındadır. Bu saydıklarımızla birlikte pek çok alt başlık da tamamen ziyaretçilerin etkileşim oranını arttırmakla ilgilenmektedir. Bunun anlamı, UI tasarımı yapan tasarımcıların her daim kullanıcıların gözünden düşünebilme yeteneğini mutlaka geliştirmesi gerekliliği ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda en doğru tasarımı yapabilmesidir.
Geliştirilen tasarımlar detaylı bir analiz sürecinden geçirilerek kullanıcıların ne tür davranışlar sergilediği gözlemlenir. Bu gözlemler sonucunda yapılacak değişimler kullanıcı beklentilerinin doğru yorumlanmasıyla hayata geçirilir. Tasarımsal revizeler mutlaka ve mutlaka kullanıcıların beklentileri üzerinden gerçekleştirilir.